Nghệ thuật làm quen

Khi làm quen được với những người bạn ngưỡng mộ, bạn có thể học được rất là nhiều điều mới, có thể kết được một người bạn mới, có thể mở ra những cơ hội mới. Lily chia sẻ 3 câu hỏi đơn giản để bạn có thể kết bạn với bạn mới.
Xin chúc mọi chuyện tốt đẹp, có câu hỏi thì cho Lily biết tại: https://www.facebook.com/innerfire.me/