Nghệ thuật hỏi

Có nhiều người không thích hỏi câu hỏi, nhất là phải mở miệng nhờ người khác trong một lãnh vực gì đó. Lily chia sẽ ở đây một nghệ thuật Lily sử dụng hỏi câu hỏi rất là hiệu quả.
Đầu tiên Lily có một lời khen chân thành, sau đó hỏi câu hỏi, và cuối cùng là cám ơn và cho họ biết là họ đã giúp mình rất nhiều.
Các bạn thử và cho Lily biết kết quả nhé.
Thân chào