Em có câu hỏi gì về công ty không?

Thông thường vào cuối buổi phỏng vấn, người phỏng vấn thường hỏi các bạn câu hỏi này. Họ muốn xem bạn có câu hỏi gì hay cho họ không. Và họ muốn xem bạn có thắc mắc gì không. Đây là một cơ hội tốt để chứng tỏ sự thông minh của mình.