Điểm yếu của bạn là gì

Câu hỏi: Điểm yếu của bạn là gì (Cùng câu hỏi: Hãy nói về một vấn đề bạn gặp và cách giải quyết vấn đề)? Trong lớp này Lily sẽ tư vấn cho các bạn hiểu rõ hơn về bản thân mình. Và cách khắc phục các điểm yếu.