Job Interviews

You can find all the videos about Career Development in English broken down by four topics: Building rewarding careers, pushing limits, Podcasts, and online classes.  

Hướng Nghiệp

Welcome các bạn đến với Inner Fire. Inner Fire là một chương trình hướng nghiệp dành cho các bạn trẻ. Lily là người thành lập ra chương trình. Mình sinh ra tại Vĩnh Long và lớn lên từ nhỏ tại California, Mỹ. Sau khi học Thạc Sỹ tại Mỹ, Lily về sống và làm việc cho các công…