Cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn mình không biết?

Lily hướng dẫn các bạn cách khắc phục những câu hỏi mà mình không biết. Đừng quá rung  khi gặp các câu hỏi này. Vì khi bạn rung, bạn sẽ không trả lời được tốt. Chúc các bạn thành công tốt đẹp.

Có câu hỏi có thể vào LinkedIn hoặc Face để hỏi Lily.
Website: https://innerfire.me
Facebook: https://www.facebook.com/innerfire.me/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/phanlily