Cách tìm công việc theo niềm đam mê của mình

Trong lớp học này, Lily sẽ hướng dẫn các bạn tìm công việc theo niềm đam mê của mình. Các công ty, nhất là công ty nước ngoài, rất thích tuyển dụng những bạn có đam mê. Do đó trong quá trình giới thiệu về bản thân, các bạn nhớ là nhấn mạnh về đam mê của các bạn.